Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Follow Us facebookbutton instabutton
2000x373.jpg

Θεματικές Ενότητες

 • Θέματα ανάπτυξης, μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών και εφήβων
 • Παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη σχολική κοινότητα
 • Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση
 • Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα
 • Δυσκολίες μάθησης: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Δυσκολίες συμπεριφοράς: Αξιολόγηση και παρέμβαση
 • Στήριξη μαθητών/ριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Στήριξη ακαδημαϊκά χαρισματικών μαθητών/ριών
 • Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη σχολική κοινότητα
 • Θέματα ένταξης στη σχολική κοινότητα
 • Εκφοβισμός και θυματοποίηση
 • Νέες τεχνολογίες και κοινωνικά δίκτυα, μάθηση και σχολική προσαρμογή
 • Ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών/ριών - Ψυχική ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών
 • Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
 • Πανδημία κορωνοϊού και σχολική κοινότητα
 • Ευνοϊκά περιβάλλοντα μάθησης
 • Κίνητρα και συναισθήματα μάθησης και σχολικής επίτευξης
 • Δεξιότητες μάθησης και αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση
 • Προαγωγή κριτικής σκέψης και ήπιων δεξιοτήτων
 • Ο ρόλος των γονέων στη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 • Συνεργασία σχολείου-οικογένειας
 • Διασύνδεση του σχολείου με φορείς της κοινότητας και πανεπιστημιακές δομές
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος των σχολικών ψυχολόγων
 • Ο πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών

Οργάνωση

logo duth

Τμήμα Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

logo elpse

Σε συνεργασία
με τον Κλάδο Σχολικής Ψυχολογίας
της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου

SYMVOLI LOGO FINAL transparent 03

T. +30 2310 433099